Här fanns tidigare Berättarnät Väst. De finns nu på https://berattarnatvast.wordpress.com/

Berättandets betydelser

Vad är egentligen berättande? En del tänker att det är de som på något sätt har ett berättande inslag i sitt konstnärliga utövande. Att det är endast författare, konstnärer, musiker, filmskapare, skådespelare och ståupp-komiker som ägnar dig åt detta. Det är en konstform och det är underhållning, men det är inte allt. Berättandet har en viktig roll att spela inom en mängd olika saker. Det är inom näringslivet och politiken, för demokratin och delaktigheten i samhället. Det används i pedagogik och som en metod för läkande.

Alla vill bli hörda, alla behöver bearbeta sina upplevelser, alla vill utbyta erfarenheter. Berättande är ett sätt att skapa en personlig identitet. Alla har en historia att berätta eller att lyssna till.

Historieberättande

Det muntliga berättandet  har egentligen funnits ända sedan människan lärde sig att kommunicera med ett språk. Över hela världen och i alla kulturer har det varit det självklara mediet för att förmedla kunskaper, erfarenheter och värderingar. Och för att underhålla. 

Historieberättande (engelska: storytelling) är att förmedla händelser i ord, bild och ljud, ofta genom improvisation eller försköning. Berättelser eller narrativa texter har använts som ett medel för underhållning, utbildning, kulturellt bevarande, och att ingjuta moraliska värderingar. Avgörande delar av berättelser och berättande är handlingen, karaktärerna, och ur vilket perspektiv. - Wikipedia

Modernt berättande är en bred sfär. Det finns de traditionella formerna, så som sagor, folksagor, mytologi, legender, fabler med mera men det har även utvidgats till att omfatta historia, den personliga berättelsen, politiska kommentarer, och framväxande kulturella normer. 

Berättande sker ofta i skolan, först i form av sagoläsning, sedan högläsning. Då är det viktigt att alla sitter bekvämt. På www.cadiform.se finns det ergonomiska skolmöbler. 

Idag sker mycket av berättandet via e-böcker. Det är en bra metod där lyssnarna själva kan välja exakt när och hur de vill lyssna. För att kunna använda sig av en e-bok måste du antingen prenumerera på en tjänst, eller köpa böckerna styckvis. Det krävs också internetuppkoppling och en dator, surfplatta eller mobil. Vill du ha hjälp att få igång trådlöst nätverk eller installer elartiklar i ditt hem kan du vända dig till elektriker i Lysekil som kan bidra med tips och hjälp.

Viktigt med bra belysning vid läsning

När man sitter och läser är det viktigt att kunna se bra. Därför är det bra att ha en rejäl läslampa. Om du behöver göra en elinstallation i samband med att du köper en ny lampa, så kan du anlita en elektriker i Skåne

Om det är en flytt på g

Om det är så att ni har tänkt er att flytta, så kan det vara skönt att få hjälp med det. Det kan ni få genom att anlita en flyttfirma Eskilstuna. Det ger er mer tid till annat!